نویسنده: دکتر وحید تأدیبی
تعداد عنوان ها: 2
ارتفاع گرفتگی: پیش گیری و درمان
آقای استفان بزروچکا؛ دکتر وحید تأدیبی؛ خانم نسرین عبداللهی شمامی
50,000
علم تمرین: زمان بندی، تئوری و روش شناسی تمرین ورزشی
آقای تئودور ا بومپا؛ دکتر وحید تأدیبی
330,000 297,000