تعداد عنوان ها: 248
جبر خطی عددی
دکتر محمدتقی درویشی؛ دکتر بهروز عدالت زاده
140,000 98,000
جداسازی گازها توسط فرایندهای غشایی
دکتر سیدسیاوش مدائنی؛ مجید اسماعیلی
54,000
جمعیت و تنظیم خانواده: مهارت های بلوغ و ازدواج برای جوانان
دکتر مصطفی اکبری؛ دکتر علی الماسی
27,000
چکیده جانورشناسی
دکتر علی نقی میرمؤیدی
50,000
چگونه با Mechanical desktop power pack طراحی کنیم؟
دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا؛ آقای معین کزازی
49,000
حشره شناسی کشاورزی، آفات و کنترل آنها
دکتر علی نقی میرمؤیدی
64,000
حفاظت آب و خاک
دکتر علی بافکار؛ دکتر حمیدرضا مجردی
170,000 119,000
حکمت ها و حکایت های بزرگمهر حکیم در ادب فارسی
دکتر وحید سبزیان پور؛ خانم فرزانه فتاحیان
120,000 85,000
حل مسائل و تمرینات الکترومغناطیس
دکتر میرستار مشین چی اصل
18,000
حمایت های ارگوژنیک تغذیه در ورزشکاران
آقای مسعود نصیری؛ دکتر بهرام یوسفی
30,000
خانواده در ایران و اسلام
دکتر علیرضا رشیدی
22,000
ختم الاولیاء
آقای محمدبن علی حکیم ترمذی؛ دکتر عیسی نجفی
80,000
خداشناسیدر آیینه خودشناسی
دکتر امیر شیرزاد
60,000
خردورزی و دینداری در نهج البلاغه
دکتر عزت اله فرشادفر
64,000
خودآزما و اطلس رنگی بیماری های پرندگان
آقای نیل آ. فوربس؛ آقای رابرت ب. آلتمن؛ دکتر مصطفی رزمجو
150,000 105,000
دائره المعارف اختلالات و آسیب های ورزشی
ا. پتپاریک؛ جی. گیبسون؛ دکتر شهرام آهنجان؛ آقای جواد طاهرزاده؛ آقای محمد سیداحمدی؛ خانم فهیمه کیوانلو؛ آقای سوران حیدری
26,000
درآمدی بر اقتصاد رشد و توسعه
دکتر مجتبی الماسی؛ آقای اصغر سپهبان قره بابا
27,000
درباره ادبیات
جی هیلیس میلر؛ علی تقی زاده
19,000
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای مشکلات بین فردی: کاربرد ذهن آگاهی، پذیرش و آگاهی از طرح واره برای رفتارهای بین فردی (همراه با شیوه نامه درمان گروهی)
دکتر متیو مک کی؛ آقای آویگیل لیوف؛ آقای میشل اسکین؛ آقای محمود روغنچی؛ دکتر رضوان السادات جزایری؛ دکتر عذرا اعتمادی؛ دکتر مریم فاتحی زاده؛ دکتر خدامراد مؤمنی؛ دکتر محسن حجت خواه
150,000 105,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه