تعداد عنوان ها: 249
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای مشکلات بین فردی: کاربرد ذهن آگاهی، پذیرش و آگاهی از طرح واره برای رفتارهای بین فردی (همراه با شیوه نامه درمان گروهی)
دکتر متیو مک کی؛ آقای آویگیل لیوف؛ آقای میشل اسکین؛ آقای محمود روغنچی؛ دکتر رضوان السادات جزایری؛ دکتر عذرا اعتمادی؛ دکتر مریم فاتحی زاده؛ دکتر خدامراد مؤمنی؛ دکتر محسن حجت خواه
150,000
دست آفریده های بومی ایل کلهر
دکتر عبدالحمید پاپ زن؛ آقای مرتضی بیگی؛ دکتر نشمیل افشارزاده
190,000
راهنمای انتخاب تلیسه
دکتر محمدرضا سنجابی؛ دکتر محمدمهدی معینی؛ آقای شهاب پاینده
18,000
راهنمایی برای معلولین نخاعی: با تأکید بر آمادگی جسمانی و ورزش برای این جمعیت به خصوص
آقای دیوید اف. آپل؛ آقای بهروز ابراهیمی؛ وریا طهماسبی
45,000
راهنمای پرورش گوسفند
دکتر منوچهر سوری؛ آقای محمدابراهیم نوریان سرور
39,000
راهنمای جامع Amos 6.0
آقای جیمز ال. آربروکل؛ دکتر کیومرث زرافشانی؛ خانم مرضیه کشاورز
74,000
راهنمای روش تحقیق و پژوهش های کاربردی (برای دانشجویان دامپزشکی و علوم دامی)
دکتر علی اصغر مقدم؛ آقای محمدابراهیم نوریان سرور؛ دکتر امین بحیرایی؛ دکتر مهرداد پویان مهر
50,000
راهنمای زئونوزها: شناسایی و پیشگیری
آقای جوآن. کالویل؛ آقای دیویدلی بری هیل؛ دکتر مراد رحیمی
100,000
راهنمای صحرایی خزندگان ایران
دکتر نصراله رستگار پویانی؛ دکتر سیدمرتضی جوهری؛ آقای اسکندر رستگار پویانی
45,000
راهنمای طبی تشخیص های عضلانی-اسکلتی
آقای گرانت کوپر؛ دکتر شهرام آهنجان؛ آقای هادی عبدی؛ آقای نبی شمسایی
20,000
ریخت شناسی گیاهی
دکتر علی اکبر حجت جلالی؛ دکتر سیدمحمد معصومی
60,000
رزم نامه: اسطوره های کهن زاگرس
دکتر محمدرضا(فریبرز) همزه ای
800,000
رفتارشناسی و رفاه گاو
کلایو فیلیپس؛ دکتر فرخ کفیل زاده؛ فریبا فریور
130,000
رفتارشناسی و رفاه گاو ها
آقای کلایو فیلیپس؛ دکتر فرخ کفیل زاده؛ دکتر فریبا فریور
180,000
روانشناسی کارآفرینی (آموزش و پژوهش)
آقای جی.ای.ام. لئون؛ آقای ام. گرجیوسکی؛ دکتر کیومرث زرافشانی؛ دکتر امیرحسین علی بیگی؛ دکتر فرزاد اسکندری
36,000
روائع الأغانی
دکتر شهریار همتی
21,000
روش های تجزیه آزمایشگاهی در علوم دامی
دکتر فرخ کفیل زاده؛ آقای شهاب پاینده
47,000
روش های تولید عوامل کنترل بیولوژیک کودهای زیستی و ورمی کمپوست
تی.وی. ساث؛ حسنعلی واحدی؛ علی بهشتی آل آقا
18,000
رویکردی بوم شناختی به مدیریت حشرات آفت
دکتر ناصر معینی نقده
54,000
زیبایی شناسی قرآن
دکتر محمود فضیلت
22,000
زبان شناسی (درآمدی بر زبان و ارتباط)
آندرین آکماجین؛ ریچاردز آ. دمرز؛ ان ک. فارمر؛ رابرت م. هارنیش؛ دکتر خسرو غلامعلی زاده
40,000
زبان شناسی کاربردی
آقای گای کوک؛ دکتر مصطفی حسرتی؛ خانم فریبا غضنفری؛ دکتر عامر قیطوری
18,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه