تعداد عنوان ها: 41
از توسعه نیافتگی تا توسعه ی پایدار (جلد1)
دکتر محمدرضا(فریبرز) همزه ای؛ آقای محمدمهدی فاضل بیگی
100,000 75,000
از توسعه نیافتگی تا توسعه ی پایدار (جلد2)
دکتر محمدرضا(فریبرز) همزه ای؛ آقای محمدمهدی فاضل بیگی
110,000 82,500
استفاده از فری استال در پرورش گاو شیری
دکتر فرخ کفیل زاده؛ خانم فریبا فریور
50,000 37,500
استفاده از فسفر و کلسیم و احتیاجات آن ها در حیوانات مزرعه ای
آقای دورینهاام.اس.اس. ویتی؛ آقای ارمیاس کبریب؛ دکتر فرخ کفیل زاده؛ آقای رضا ناصری هرسینی؛ آقای امیرحسین دزفولیان
100,000 75,000
آشنایی با دانش بومی دامداران کوچ رو ایل کلهر: استان کرمانشاه، شهرستان گیلان غرب
دکتر عبدالحمید پاپ زن؛ خانم نشمیل افشارزاده
80,000 60,000
اصول آبیاری عمومی
دکتر علی بافکار؛ دکتر هوشنگ قمرنیا؛ دکتر عبدالله طاهری تیزرو
154,000 123,200
اصول تجزیه خوراک دام و طیور
محمدابراهیم نوریان سرور؛ دکتر محمدمهدی معینی؛ دکتر امین بحیرایی
56,000 44,800
اصول رده بندی حشرات
دکتر علی نقی میرمؤیدی
400,000 320,000
اصول طراحی ساختمان های پرورش دام
دکتر فردین هژبری؛ آقای شهاب پاینده
120,000 96,000
آمار و احتمال در علوم کشاورزی
دکتر روح اله عبدالشاهی؛ دکتر دانیال کهریزی؛ آقای رضا محمدی
120,000 96,000
بی خاکورزی و چالش های پیش رو
کیومرث صیادیان؛ علی بهشتی آل آقا
50,000 37,500
برنامه ریزی ترویجی
دکتر علی اصغر میرک زاده؛ دکتر علی اسدی؛ دکتر مرتضی اکبری
180,000 135,000
به نژادی گیاهی در شرایط آزمایشگاهی
دکتر دانیال کهریزی؛ دکتر علی آرمینیان؛ دکتر اسد معصومی اصل
45,000 33,750
توان تولیدی در گیاهان زراعی
آقای جی.دی. وستون؛ آقای ام.سی.ای.وان دم میراز؛ آقای سی.کی. لیچ؛ آقای پردیس برومندان؛ آقای جواد معتمدی
54,000 40,500
جایگاه دانش بومی در توسعه ی پایدار: نمونه باغبانی و جنگلداری در هورامان
دکتر محمدرضا(فریبرز) همزه ای؛ محمد باقرنسب
210,000 157,500
حشره شناسی کشاورزی، آفات و کنترل آنها
دکتر علی نقی میرمؤیدی
100,000 75,000
حفاظت آب و خاک
دکتر علی بافکار؛ دکتر حمیدرضا مجردی
170,000 127,500
دست آفریده های بومی ایل کلهر
دکتر عبدالحمید پاپ زن؛ آقای مرتضی بیگی؛ دکتر نشمیل افشارزاده
190,000 142,500
راهنمای انتخاب تلیسه
دکتر محمدرضا سنجابی؛ دکتر محمدمهدی معینی؛ آقای شهاب پاینده
18,000 13,500
راهنمای پرورش گوسفند
دکتر منوچهر سوری؛ آقای محمدابراهیم نوریان سرور
70,000 52,500
رفتارشناسی و رفاه گاو
کلایو فیلیپس؛ دکتر فرخ کفیل زاده؛ فریبا فریور
130,000 97,500
رفتارشناسی و رفاه گاو ها
آقای کلایو فیلیپس؛ دکتر فرخ کفیل زاده؛ دکتر فریبا فریور
180,000 135,000
روش های تجزیه آزمایشگاهی در علوم دامی
دکتر فرخ کفیل زاده؛ آقای شهاب پاینده
60,000 45,000
روش های تولید عوامل کنترل بیولوژیک کودهای زیستی و ورمی کمپوست
تی.وی. ساث؛ حسنعلی واحدی؛ علی بهشتی آل آقا
18,000 13,500
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه