تعداد عنوان ها: 41
رویکردی بوم شناختی به مدیریت حشرات آفت
دکتر ناصر معینی نقده
54,000
زراعت ارگانیک پنبه
دکتر محمود خرمی وفا؛ دکتر سعید جلالی هنرمند؛ آقای کیومرث صیادیان؛ آقای اباسط رستمی
120,000
زیست شناسی رشد دام های اهلی
آقای کولین جی. اسکنز؛ دکتر فرخ کفیل زاده؛ دکتر فردین هژبری؛ آقای علی سروری؛ آقای هادی حجاریان
76,000
ژنتیک اصلاح دام
دکتر جان اف. لسلی؛ دکتر فرخ کفیل زاده
10,000
غربالگری آزمایشگاهی گیاهان از نظر ویژگی های فراتغذیه ای در نشخوارکنندگان(بااستفاده از تکنیک های هسته ای)
آقای فیلیپ ای. ورکو؛ آقای هاریندر.پی.اس. مکار؛ آقای آنتونی سی. اسچلینگ؛ دکتر محمدابراهیم نوریان سرور؛ دکتر محمدمهدی معینی؛ دکتر محمدامیر کریمی ترشیزی؛ دکتر فرزاد باقرزاده کاسمانی
150,000
فناوری های تولیدمثلی در نشخوارکنندگان مزرعه ای
دکتر حامد کرمی شبانکاره؛ آقای محمدحامد شهسواری
130,000
کاربرد تنظیم کننده های رشد گیاهی در کشاورزی
ال.جی. نیکل؛ ابراهیم مجابی
4,500
کاربرد ژنتیک کمی در اصلاح نباتات (جلد 1)
دکتر عزت اله فرشادفر
26,000
کاربرد ژنتیک کمی در اصلاح نباتات (جلد2)
دکتر عزت اله فرشادفر
26,000
کربوهیدرات ها: ساختمان و سوخت و ساز در حیوانات نشخوارکننده
دکتر فرخ کفیل زاده؛ آقای شهاب پاینده؛ آقای رضا ناصری هرسینی
140,000
کنترل زیستی نماتودهای انگل گیاهی: پیشرفت، مشکلات و چشم اندازها
گراهام آر. استرلینگ؛ دکتر علی اکبر حجت جلالی؛ دکتر حمیدرضا قاسم پور
64,000
گندمیان علوفه ای
آقای پردیس برومندان؛ آقای جواد معتمدی
50,000
هیدرولوژی استوکاستیک و کاربردهای آن
دکتر سیداحسان فاطمی؛ دکتر مریم حافظ پرست مودت؛ هانیه رحیمی فر
265,000
واژه نامه اگرواکولوژی
دکتر غلامرضا محمدی
50,000
یولاف: گیاه زراعی فراموش شده با خواص دارویی
دکتر صحبت بهرامی نژاد؛ آقای رضا امیری
210,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه