تعداد عنوان ها: 12
اصول بهداشت دام و طیور
دکتر مهرداد پویان مهر؛ دکتر مصطفی رزمجو؛ دکتر علی اصغر مقدم؛ دکتر محمدابراهیم نوریان سرور
250,000 200,000
آناتومی عمومی
دکتر علی امینی
38,000 28,500
آنفلوآنزا در انسان و پرندگان
آقای روی جنینگر؛ آقای روبرت رید؛ دکتر مجتبی تاران
50,000 37,500
بازرسی گوشت گوسفند
آقای آندریو گریست؛ دکتر یاسر شهبازی؛ دکتر روژین بهرامی؛ دکتر نسیم شاویسی
200,000 150,000
بررسی متون طب شیعه در تاریخ پزشکی
حسن منتصب مجابی
50,000 37,500
بهداشت و سلامت پوست در ورزشکاران (نکاتی برای حفظ زیبایی)
دکتر مصطفی اکبری؛ دکتر شهرام آهنجان
68,000 51,000
پیشرفت های نوین در هورمون شناسی تولیدمثل
آقای دیلیپ کوماردوتا؛ دکتر حامد کرمی شبانکاره؛ دکتر مریم زنگنه؛ آقای محمدحامد شهسواری
200,000 150,000
تکنیک های آزمایشگاهی در بازرسی دامپزشکی(بیوشیمی و هماتولوژی)
وزارت کشاورزی، شیلات و غذای انگلستان ؛ دکتر اسحق کریمی؛ دکتر عبدالعلی چاله چاله
85,000 63,750
خودآزما و اطلس رنگی بیماری های پرندگان
آقای نیل آ. فوربس؛ آقای رابرت ب. آلتمن؛ دکتر مصطفی رزمجو
250,000 187,500
راهنمای اصلاح نوک برای تولیدکنندگان تخم مرغ: بهترین کار برای کاهش کانیبالیسم در طیور
آقای فیل گلتز؛ آقای مایکل بورک؛ دکتر مراد رحیمی
100,000 75,000
راهنمای زئونوزها: شناسایی و پیشگیری
آقای جوآن. کالویل؛ آقای دیویدلی بری هیل؛ دکتر مراد رحیمی
100,000 75,000
مسمومیت های پرندگان
دکتر مراد رحیمی
50,000 37,500