تعداد عنوان ها: 54
حل مسائل و تمرینات الکترومغناطیس
دکتر میرستار مشین چی اصل
18,000
راهنمای جامع Amos 6.0
آقای جیمز ال. آربروکل؛ دکتر کیومرث زرافشانی؛ خانم مرضیه کشاورز
74,000
راهنمای صحرایی خزندگان ایران
دکتر نصراله رستگار پویانی؛ دکتر سیدمرتضی جوهری؛ آقای اسکندر رستگار پویانی
45,000
ریخت شناسی گیاهی
دکتر علی اکبر حجت جلالی؛ دکتر سیدمحمد معصومی
60,000
زیست شناسی عمومی
دکتر علی نقی میرمؤیدی
42,000
ژنتیک و حل مسائل (جلد 1)
دکتر عزت اله فرشادفر
82,000
ژنتیک و حل مسائل (جلد2)
دکتر عزت اله فرشادفر
92,000
ژنتیک و حل مسائل (جلد 3)
دکتر عزت اله فرشادفر
70,000
سامانه های کربن گیری
آقای کیومرث صیادیان؛ آقای علی بهشتی آل آقا
20,000
سینتیک و مکانیزم واکنش های معدنی
دکتر محمد جوشقانی؛ دکتر عزت رفیعی؛ دکتر رامین زیباسرشت
35,000
سوسماران دم تیغی: تاریخ طبیعی، نگهداری در اسارت، تولیدمثل
آقای توماس ویلمز؛ دکتر نصرالله رستگار پویانی؛ خانم آذر خسروانی؛ آقای حمزه اورعی
60,000
شبیه سازی و روش مونت کارلو
آقای روبین و. روبینشتاین؛ آقای درک کروز؛ دکتر سیدرضا هاشمی؛ دکتر حبیب جعفری
140,000
شیمی آلی تجربی
لویس اف. فایزر؛ کنث ال. ویلیامسون؛ دکتر مجید هروی؛ دکتر برهمن موثق؛ دکتر مهدی بکاولی؛ ابراهیم عامل محرابی
15,000
شیمی در زندگی روزمره
آقای کیرپال سینگ؛ خانم فرحت السادات میبدی؛ خانم سودابه سیفی
65,000
شیمی سال سوم(نظام جدید)
دکتر محسن ایراندوست؛ بهنام صدیقی
6,500
شیمی فیزیک
دکتر شهرام رنجبر
200,000
فیزیک آماری
آقای آنتونی جان پوینتون؛ دکتر محمد الهی؛ آقای محمدعلی ضرونی
60,000
گزینه های شیمی معدنی
دکتر محمد جوشقانی؛ دکتر عزت رفیعی
13,000
مباحثی در آنالیز ریاضی
دکتر عبدالحمید فتاحی؛ عبدالحمید عضدی
48,000
مباحثی نوین در بیوتکنولوژی
دکتر حمیدرضا قاسمپور؛ دکتر دانیال کهریزی؛ آقای نجات مهدیه
140,000
مبانی ماتریس ها و جبر خطی
دکتر محمدتقی درویشی؛ دکتر بهروز عدالت زاده
110,000
مروری بر بیولوژی مولکولی
دکتر محمدحسین میرمؤمنی؛ آقای جعفر وطن دوست
28,000
مسائل حل شده اصول و روش های آماری (جلد 3)
دکتر عزت اله فرشادفر
19,000
مقدمه ای بر توپولوژی جبری
آقای عبدالحمید عضدی
130,000
مقدمه ای بر نظریه گروه ها و حلقه ها
آقای عبدالرحمن ساجدی نژاد
45,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه