تعداد عنوان ها: 54
نامگذاری در شیمی معدنی: مصوبات آیوپاک 2005
آقای نیل جی. کانلی؛ آقای تور داموس؛ آقای ریچارد ام. هارتسون؛ آقای الن تی. هاتن؛ آقای جهانبخش اشتریان
120,000
نگرشی به برخی از کاربردهای شیمی در جامعه
خانم فرحت السادات میبدی
28,000
نگرش فیزیکی به جهان
دکتر محمدوحید تکوک
200,000
واکنش های کوپل کربن-کربن کاتالیز شده توسط پالادیم
دکتر محمد جوشقانی؛ دکتر عزت رفیعی؛ دکتر شیرین ندری
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه