تعداد عنوان ها: 23
اصول و روش تدریس مفاهیم قرآن کریم
دکتر جهانگیر امیری
60,000
امامت در نهج البلاغه
دکتر عزت اله فرشادفر
45,000
پرچمدار کربلا در آیینه شعر و اندیشه
دکتر غلامرضا براتی
20,000
تاریخ قرآن (براساس منابع اهل تسنن)
آقای ابراهیم الابیاری؛ دکتر عبدالستار قمری
22,000
تأویل مفردات قرآن
دکتر سیدعلی نادرعلی
32,000
تورم و برخی مباحث فقهی آن
دکتر خلیل ا... احمدوند
16,000
خانواده در ایران و اسلام
دکتر علیرضا رشیدی
22,000
ختم الاولیاء
آقای محمدبن علی حکیم ترمذی؛ دکتر عیسی نجفی
80,000
خداشناسیدر آیینه خودشناسی
دکتر امیر شیرزاد
60,000
خردورزی و دینداری در نهج البلاغه
دکتر عزت اله فرشادفر
64,000
زیبایی شناسی قرآن
دکتر محمود فضیلت
22,000
عدالت در نهج البلاغه
دکتر عزت اله فرشادفر
40,000
عطف الألف المألوف علی اللام المعطوف (عرفان و تصوف اسلامی)
آقای علی بن محمد دیلمی؛ دکتر عیسی نجفی؛ دکتر تورج زینی وند
55,000
عین القضات همدانی و حال و هوای عقلانی زمان او
حامد دبشی؛ دکتر حسین مریدی
12,000
مبانی فقهی اقتصاد اسلامی
دکتر مجتبی الماسی؛ آقای اصغر سپهبان قره بابا
26,000
مبانی فقهی پیشرفته اقتصاد اسلامی (تحلیل و تلخیص اقتصادنا)
دکتر یدالله دادگر؛ سیدمحمدباقر نجفی
20,000
نبوت در نهج البلاغه
دکتر عزت اله فرشادفر
45,000
ولایت فقیه در نهج البلاغه
دکتر عزت اله فرشادفر
45,000