تعداد عنوان ها: 5
آشنایی با ذرات بنیادی
دکتر غلامرضا برون
25,000
بلورشناسی برای فیزیک حالت جامد
ا.آر. ورما؛ ا.ن. ریواستاوا؛ شاهدخت سهرابی ثانی
45,000
حل مسائل و تمرینات الکترومغناطیس
دکتر میرستار مشین چی اصل
18,000
فیزیک آماری
آقای آنتونی جان پوینتون؛ دکتر محمد الهی؛ آقای محمدعلی ضرونی
60,000