موضوعات: فیزیک
تعداد عنوان ها: 7
آیا زمان آغاز شد؟ آیا زمان پایان می یابد؟
پل هاوارد فرامپتون؛ هوتن امانی
125,000
آشنایی با ذرات بنیادی
دکتر غلامرضا برون
50,000
بلورشناسی برای فیزیک حالت جامد
ا.آر. ورما؛ ا.ن. ریواستاوا؛ شاهدخت سهرابی ثانی
45,000
حل مسائل و تمرینات الکترومغناطیس
دکتر میرستار مشین چی اصل
18,000
فیزیک آماری
آقای آنتونی جان پوینتون؛ دکتر محمد الهی؛ آقای محمدعلی ضرونی
60,000
نگرش فیزیکی به جهان
دکتر محمدوحید تکوک
200,000