تعداد عنوان ها: 14
آزمایشگاه شیمی سبز
خانم فهیمه خیردوش؛ خانم شهین سبحانی
22,000
اصول آزمایشگاهی آب و فاضلاب
خانم شهین سبحانی؛ خانم فهیمه خیردوش
24,000
برخی از نانوسیستم ها از منظر شیمی
دکتر محمدمهدی خدایی
70,000
تکنیک های نوشتن مکانیسم واکنش ها در شیمی آلی
دکتر کیومرث بهرامی؛ خانم بشاره هاشمی
45,000
تئوری و مسائل شیمی آلی 3
ولهارد؛ موریسون؛ بوید؛ مک موری؛ کری؛ سولومونز؛ دکتر کیومرث بهرامی؛ دکتر نورالدین حسین زاده
32,000
سینتیک و مکانیزم واکنش های معدنی
دکتر محمد جوشقانی؛ دکتر عزت رفیعی؛ دکتر رامین زیباسرشت
35,000
شیمی آلی تجربی
لویس اف. فایزر؛ کنث ال. ویلیامسون؛ دکتر مجید هروی؛ دکتر برهمن موثق؛ دکتر مهدی بکاولی؛ ابراهیم عامل محرابی
15,000
شیمی در زندگی روزمره
آقای کیرپال سینگ؛ خانم فرحت السادات میبدی؛ خانم سودابه سیفی
65,000
شیمی سال سوم(نظام جدید)
دکتر محسن ایراندوست؛ بهنام صدیقی
6,500
شیمی فیزیک
دکتر شهرام رنجبر
200,000
گزینه های شیمی معدنی
دکتر محمد جوشقانی؛ دکتر عزت رفیعی
13,000
نامگذاری در شیمی معدنی: مصوبات آیوپاک 2005
آقای نیل جی. کانلی؛ آقای تور داموس؛ آقای ریچارد ام. هارتسون؛ آقای الن تی. هاتن؛ آقای جهانبخش اشتریان
120,000
نگرشی به برخی از کاربردهای شیمی در جامعه
خانم فرحت السادات میبدی
28,000
واکنش های کوپل کربن-کربن کاتالیز شده توسط پالادیم
دکتر محمد جوشقانی؛ دکتر عزت رفیعی؛ دکتر شیرین ندری
140,000