تعداد عنوان ها: 1
کنترل زیستی نماتودهای انگل گیاهی: پیشرفت، مشکلات و چشم اندازها
گراهام آر. استرلینگ؛ دکتر علی اکبر حجت جلالی؛ دکتر حمیدرضا قاسم پور
64,000