اصول و روش های آماری چند متغیره

موضوعات :
آمار و ریاضی
تعداد صفحات: 734
نوبت چاپ: سوم
تاریخ انتشار: 1389
قیمت : 200,000 160,000 ریال
اندازه : وزیری
امتیاز دهی