اصول آبیاری عمومی

موضوعات :
کشاورزی
کلیدواژگان / برچسب ها :
آبیاری
تعداد صفحات: 268
نوبت چاپ: دوم با اضافات
تاریخ انتشار: 1387
قیمت : 30,000 ریال
اندازه : وزیری
امتیاز دهی