سرآغازی بر پژوهش های دانش بومی و فرهنگ شفاهی غرب ایران

موضوعات :
جامعه شناسی
کلیدواژگان / برچسب ها :
دانش بومی
تعداد صفحات: 204
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1385
قیمت : 70,000 ریال
اندازه : وزیری
امتیاز دهی