فرآیندهای غشایی صنعتی

موضوعات :
مهندسی شیمی
تعداد صفحات: 289
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1384
قیمت : 50,000 ریال
اندازه : وزیری
امتیاز دهی