اصول و روش های آماری (جلد 2)

موضوعات :
آمار و ریاضی
تعداد صفحات: 733
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1381
قیمت : 21,000 ریال
اندازه : وزیری
امتیاز دهی