اصول و روش های آماری (جلد 1)

موضوعات :
آمار و ریاضی
تعداد صفحات: 656
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1379
قیمت : 18,500 ریال
اندازه : وزیری
امتیاز دهی