نمایشگاه کتاب
1396-06-25

 به اطلاع کلیه استادان، دانشجویان و پژوهشگران محترم می رساند: 

 

نمایشگاه کتاب از کتابهای انتشارات 

           در تاریخ 15/ 07/ 96 لغایت 19/ 07/ 96 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

          در تاریخ 22/ 07/ 96 لغایت 26/ 07/ 96 در دانشکده فنی و مهندسی

          در تاریخ 30/ 07/ 96 لغایت 03/ 08/ 96 در دانشکده دامپزشکی 

نمایشگاه کتاب استانی در تاریخ 20/ 08/ 96 لغایت 26/ 08/ 96 در پارک شاهد، سالن زاگرس

برپا گردید.