نمایشگاه کتاب
1397-06-25

 به اطلاع کلیه استادان، دانشجویان و پژوهشگران محترم می رساند: 

 

نمایشگاه کتاب از کتابهای انتشارات 

           در تاریخ 14/ 07/ 97 لغایت 18/ 07/ 97 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

          در تاریخ 21/ 07/ 97 لغایت 25/ 07/ 97 در دانشکده علوم اجتماعی

         برپا گردید.

نمایشگاه کتاب استانی در تاریخ 97/08/20 لغایت 97/08/25 در محل برگزاری نمایشگاه ها (پارک شاهد)

برگزار می گردد.