کلیدواژه / برچسب: پتروشیمی
تعداد عنوان ها: 3
اصول تقطیر چندجزیی
آقای چارلز دی هالند؛ دکتر غلامرضا مرادی؛ آقای یونس امینی؛ آقای جواد احمدپور؛ آقای مهدی نظری
150,000 135,000
جداسازی گازها توسط فرایندهای غشایی
دکتر سیدسیاوش مدائنی؛ مجید اسماعیلی
54,000
محاسبات پالایش
دکتر غلامرضا مرادی
120,000 108,000