تعداد عنوان ها: 16
ارتفاع گرفتگی: پیش گیری و درمان
آقای استفان بزروچکا؛ دکتر وحید تأدیبی؛ خانم نسرین عبداللهی شمامی
90,000 81,000
اصول آموزش ژیمناستیک (ویژه دانشجویان تربیت بدنی)
دکتر حمیدرضا طاهری؛ دکتر سردار محمدی
85,000
بهبود عملکرد ورزشی در دوهای استقامت و نیمه استقامت: یافته ای علمی در جهت آمادگی بر رقابت
جوان ال. فالوفیلد؛ دیوید ام. ویلکینسون؛ دکتر بهروز ابراهیمی؛ دکتر فریده باباخانی
50,000 45,000
تئوری اقتصادی در تیم های ورزشی حرفه ای: رویکردی تحلیلی
آقای استفان کزنه؛ دکتر بهرام یوسفی؛ آقای عبدالحمید احمدی؛ آقای احمد حسنی؛ آقای محمدرضا حاجیان
140,000 126,000
حمایت های ارگوژنیک تغذیه در ورزشکاران
آقای مسعود نصیری؛ دکتر بهرام یوسفی
50,000
دائره المعارف اختلالات و آسیب های ورزشی
ا. پتپاریک؛ جی. گیبسون؛ دکتر شهرام آهنجان؛ آقای جواد طاهرزاده؛ آقای محمد سیداحمدی؛ خانم فهیمه کیوانلو؛ آقای سوران حیدری
26,000
راهنمایی برای معلولین نخاعی: با تأکید بر آمادگی جسمانی و ورزش برای این جمعیت به خصوص
آقای دیوید اف. آپل؛ آقای بهروز ابراهیمی؛ وریا طهماسبی
50,000
راهنمای طبی تشخیص های عضلانی-اسکلتی
آقای گرانت کوپر؛ دکتر شهرام آهنجان؛ آقای هادی عبدی؛ آقای نبی شمسایی
20,000
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
دکتر علی حیرانی؛ آقای شیرکو احمدی
100,000 90,000
علم تمرین: زمان بندی، تئوری و روش شناسی تمرین ورزشی
آقای تئودور ا بومپا؛ دکتر وحید تأدیبی
330,000 297,000
فرهنگ مصور آسیب شناسی و حرکات اصلاحی (توصیفی)
دکتر حمیدرضا طاهری؛ دکتر سردار محمدی؛ آقای مهدی خالقی
26,000
مبانی بازاریابی ورزش
دکتر بهرام یوسفی؛ دکتر زهره حسنی
100,000
مبانی علم اقتصاد و اقتصاد ورزش
دکتر بهرام یوسفی؛ آقای احمد حسنی؛ دکتر سهراب دل انگیزان
50,000
مدرسه توپ: الفبای بازی برای توسعه هماهنگی عصبی - عضلانی
کریستین کروگر؛ کلاوس روت؛ دکتر بهروز ابراهیمی
596,000 536,400
ورزش معلولین
دکتر بهروز ابراهیمی
50,000
ورزش های بومی و محلی و توسعه روستایی
دکتر عبدالحمید پاپ زن؛ دکتر حسین آگهی؛ مهنا شاهمرادی
620,000 558,000