تعداد عنوان ها: 33
ارتباطات علمی: تغییر چشم انداز
پالی یو.کی. دی سیلوا؛ کانداس کی. وانس؛ دکتر صالح رحیمی
370,000 296,000
اصول اقتصاد کشاورزی
آمارجیت سینگ؛ آ.ان سادهو؛ جاسبر سینگ؛ دکتر مجتبی الماسی
300,000 240,000
آموزش دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری
آقای راجر پیرآنجلو؛ آقای جورج گیلیانی؛ دکتر خدامراد مؤمنی؛ دکتر رزیتا امانی؛ آقای محمدرضا مجذوبی
300,000
آموزش کارآفرینی
دکتر حسین آگهی؛ آقای خوشقدم خالدی
65,000
بازاریابی رسانه های اجتماعی (مفاهیم و کاربردهای نوین)
خانم گیتا هگد؛ آقای جی. شینش؛ دکتر محسن اعظمی؛ خانم معصومه آینه؛ دکتر مهدی حسین پور
640,000 512,000
بررسی فرهنگ خوراک و هنر آشپزی مردم ایران(جلد 1)
دکتر محمدرضا(فریبرز) همزه ای
80,000
بررسی فرهنگ خوراک و هنر آشپزی مردم ایران(جلد 2)
دکتر محمدرضا(فریبرز) همزه ای
100,000
پژوهشی میان رشته ای در تاریخ و فرهنگ شهر هرسین
دکتر محمدرضا(فریبرز) همزه ای
120,000 96,000
تجارت بین الملل
دکتر علی فلاحتی
28,000
تحلیل نظام ها برای کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی
لاری ان. اوسبورن؛ مارگارت ناکامورا؛ آقای محمود مرادی؛ آقای علیرضا رستمی گومه
26,000
جمعیت و تنظیم خانواده: مهارت های بلوغ و ازدواج برای جوانان
دکتر مصطفی اکبری؛ دکتر علی الماسی
27,000
درآمدی بر اقتصاد رشد و توسعه
دکتر مجتبی الماسی؛ آقای اصغر سپهبان قره بابا
50,000
درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای مشکلات میان فردی: کاربرد توجه آگاهی، پذیرش و آگاهی از طرح واره برای رفتارهای میان فردی (همراه با شیوه نامه درمان گروهی)
دکتر متیو مک کی؛ آقای آویگیل لیوف؛ آقای میشل اسکین؛ دکتر محمود روغنچی؛ دکتر رضوان السادات جزایری؛ دکتر عذرا اعتمادی؛ دکتر مریم فاتحی زاده؛ دکتر خدامراد مؤمنی؛ دکتر محسن حجت خواه
420,000 336,000
روانشناسی کارآفرینی (آموزش و پژوهش)
آقای جی.ای.ام. لئون؛ آقای ام. گرجیوسکی؛ دکتر کیومرث زرافشانی؛ دکتر امیرحسین علی بیگی؛ دکتر فرزاد اسکندری
70,000
روان شناسی و طب سالمندی: مراقبت یکپارچه برای جامعه سالمندان
بنجامین آ بن سادن؛ دکتر حسن شاهی؛ دکتر خدامراد مؤمنی؛ دکتر محمدجواد بگیان کوله مرزی؛ زینب محبی
1,860,000 1,488,000
روش های پژوهش کیفی در کارآفرینی (جلد 1)
هله نییرگارد؛ جان پارم یولهی؛ دکتر عبدالحمید پاپ زن؛ دکتر ایوب پژوهان؛ فرانک کرمیان؛ دکتر محبوبه خیراللهی؛ افروز صابونچی؛ علی اکبر ناظمی
1,050,000
روش های پژوهش کیفی در کارآفرینی (جلد 2)
هله نییرگارد؛ جان پارم یولهی؛ دکتر عبدالحمید پاپ زن؛ دکتر ایوب پژوهان؛ فرانک کرمیان؛ دکتر محبوبه خیراللهی؛ افروز صابونچی؛ علی اکبر ناظمی
880,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه