موضوعات: �������� �� ����������
تعداد عنوان ها: 18
Non-nested model selection under likelihood principle
دکتر عبدالرضا سیاره
80,000
اصول و روش های آماری (جلد 1)
دکتر عزت اله فرشادفر
300,000
اصول و روش های آماری (جلد 2)
دکتر عزت اله فرشادفر
21,000
اصول و روش های آماری چند متغیره
دکتر عزت اله فرشادفر
300,000 240,000
اصول و مبانی Maple
دکتر محمدتقی درویشی؛ دکتر بهزاد قنبری
100,000
آمار مقدماتی در SPSS : کاربرد و تفسیر نتایج
آقای جورج آ. مورگان؛ خانم نانسی ال. لیچ؛ آقای جین دبلیو گلوکنر؛ آقای کارن سی. بارت؛ دکتر کیومرث زرافشانی؛ خانم خدیجه مرادی
140,000 112,000
تفسیر نتایج و گزارش نویسی در SPSS
خانم نانسی ال. لیچ؛ آقای کارن سی. بارت؛ آقای جورج آ. مورگان؛ دکتر بهرام یوسفی؛ آقای کمیل دشتی؛ خانم وریا طهماسبی
150,000
جبر خطی عددی
دکتر محمدتقی درویشی؛ دکتر بهروز عدالت زاده
140,000
جبر خطی عددی ویرایش دوم
دکتر محمد تقی درویشی؛ دکتر بهروز عدالت زاده
400,000 320,000
راهنمای جامع Amos 6.0
آقای جیمز ال. آربروکل؛ دکتر کیومرث زرافشانی؛ خانم مرضیه کشاورز
100,000
شبیه سازی و روش مونت کارلو
آقای روبین و. روبینشتاین؛ آقای درک کروز؛ دکتر سیدرضا هاشمی؛ دکتر حبیب جعفری
300,000 240,000
مباحثی در آنالیز ریاضی
دکتر عبدالحمید فتاحی؛ عبدالحمید عضدی
48,000
مبانی ماتریس ها و جبر خطی
دکتر محمدتقی درویشی؛ دکتر بهروز عدالت زاده
150,000
مسائل حل شده اصول و روش های آماری (جلد 3)
دکتر عزت اله فرشادفر
100,000
مقدمه ای بر توپولوژی جبری
آقای عبدالحمید عضدی
130,000 104,000
مقدمه ای بر نظریه گروه ها و حلقه ها
آقای عبدالرحمن ساجدی نژاد
90,000