درآمدی بر جغرافیای خاک ها و مدیریت منابع خاک

موضوعات :
جغرافیا
کلیدواژگان / برچسب ها :
خاک شناسی
تعداد صفحات: 272
نوبت چاپ: دوم
تاریخ انتشار: 1385
قیمت : 50,000 ریال
اندازه : وزیری
امتیاز دهی