تازه های نشر

نوبت چاپ: 1
نویسنده: غلامرضا سالمیان
تعداد صفحه: 164
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: اله بخش کاوسی، سارا نوروزی
تعداد صفحه: 270
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: مسعود رحیمی، گلشن مرادی، سیروس زین الدینی
تعداد صفحه: 193
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: محمدشریف کریمی، آرش میرانی
تعداد صفحه: 431
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: ریتا فیور، ریتا زیلاون، سجاد سی سخت نژاد، ...
تعداد صفحه: 406
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: حبیب جعفری، مهرداد نیاپرست، آنیتا عبدالهی ...
نوبت چاپ: 1
نویسنده: اله بخش کاوسی
تعداد صفحه: 120
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: ندا عظیمی، مسعود رحیمی
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: محمدمصطفی حلمی، تورج زینی وند، روژین نادری
تعداد صفحه: 516
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: اندرو سی. کوریت، دونالد اس. سیگل، جروم ای. ...
تعداد صفحه: 414
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: عبده عبود، تورج زینی وند، محسن امیری، منا ...
تعداد صفحه: 290
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: جاستین پرایس، فرزانه گندمی، لیانا چهارمحالی
تعداد صفحه: 260

پر فروش ترین ها

روش های تجربی در شیمی آلی
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: فرحت السادات میبدی، نسرین رضایی
تعداد صفحه: 245
جبر خطی عددی ویرایش دوم
نوبت چاپ: دوم
نویسندگان: محمد تقی درویشی، بهروز عدالت زاده
تعداد صفحه: 336
الکترونیک نوری
نوبت چاپ: اول
نویسنده: صبا خسروی
تعداد صفحه: 462
نگرش فیزیکی به جهان
نوبت چاپ: دوم
نویسنده: محمدوحید تکوک
تعداد صفحه: 219
مبانی محیط زیست
نوبت چاپ: 4
نویسنده: حسن ذوالفقاری
تعداد صفحه: 312
آموزش دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری
نوبت چاپ: دوم
نویسندگان: راجر پیرآنجلو، جورج گیلیانی، خدامراد مؤمنی، ...
تعداد صفحه: 277
محاسبات پالایش
نوبت چاپ: سوم
نویسنده: غلامرضا مرادی
تعداد صفحه: 167
رفتارشناسی و رفاه گاو ها
نوبت چاپ: پنجم
نویسندگان: کلایو فیلیپس، فرخ کفیل زاده، فریبا فریور
تعداد صفحه: 352
اصول بهداشت دام و طیور
نوبت چاپ: سوم
نویسندگان: مهرداد پویان مهر، مصطفی رزمجو، علی اصغر ...
تعداد صفحه: 548
برنامه ریزی ترویجی
نوبت چاپ: دوم
نویسندگان: علی اصغر میرک زاده، علی اسدی، مرتضی اکبری
تعداد صفحه: 397
علم تمرین: زمان بندی، تئوری و روش شناسی تمرین ورزشی
نوبت چاپ: دوم
نویسندگان: تئودور ا بومپا، وحید تأدیبی
تعداد صفحه: 374

اخبار

blog-paragraph

بانظر به عقد قرارداد بین دانشگاه رازی و شرکت آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان ...
بیشتر بخوانید

blog-paragraph

  1- نظر به رسالت انتشارات دانشگاه رازی و نیز کمبود منابع درسی منطبق با ...
بیشتر بخوانید