فرایند پذیرش آثار

 

 

فرایند پذیرش آثار درانتشارات دانشگاه رازی

 

 

 1- ثبت ­نام در بخش حساب کاربری در تارنمای انتشارات دانشگاه رازی

 

 2- ورود به حساب کاربری و ثبت کتاب و مدارک لازم از طریق لینک ثبت عنوان جدید.

 

  3-بررسی و ارزیابی اولیه در شورای چاپ و نشر و در صورت تأیید اولیه، ارسال به داوری.

 

 4-پس از مرحله ارزیابی، در شورای چاپ و نشر با جمع­ بندی نظرات داوران، درباره اثر تصمیم‌گیری نهایی می‌شود.

 

  5-در صورت پذیرش اثر، ارسال متن اثر برای ویرایش نهایی.

 

  6-طراحی جلد.

 

  7-اخذ فیپا از کتابخانه ملی.

 

   8-اخذ مجوزهای لازم و عقد قرارداد.

 

   9-ارسال فایل اثر به مرحله تولید. (چاپ)

 

 

مدارک مورد نیاز