اصول و روش های آماری (جلد 1)

موضوعات :
آمار و ریاضی
تعداد صفحات: 656
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1348
قیمت : 300,000 ریال
اندازه : وزیری
امتیاز دهی