برچسب ها: واقع گرایی انتقادی اقدام پژوهی روش شناسی پژوهش کیفی کارآفرینی

روش های پژوهش کیفی در کارآفرینی (جلد 1)

1,050,000 ریال