برچسب ها: نماد شناسی اقدام پژوهی واقع گرایی انتقادی روش شناسی کارآفرینی

روش های پژوهش کیفی در کارآفرینی (جلد 2)

880,000 ریال