برچسب ها: آب و فاضلاب روش های تصفیه فلزهای سنگین

روش های نوین حذف فلزات سنگین از جریان های آبی

1,200,000 ریال 1,500,000