فروش نسخه الکترونیکی

بانظر به عقد قرارداد بین دانشگاه رازی و شرکت آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان (فیدیبو) نسخه الکترونیک کتاب های انتشارات دانشگاه با تخفیف ویژه در این پلتفرم به فروش می رسد.