تعداد عنوان ها: 42
از توسعه نیافتگی تا توسعه ی پایدار (جلد1)
دکتر محمدرضا(فریبرز) همزه ای؛ آقای محمدمهدی فاضل بیگی
100,000 90,000
از توسعه نیافتگی تا توسعه ی پایدار (جلد2)
دکتر محمدرضا(فریبرز) همزه ای؛ آقای محمدمهدی فاضل بیگی
110,000 99,000
استفاده از فری استال در پرورش گاو شیری
دکتر فرخ کفیل زاده؛ خانم فریبا فریور
50,000 45,000
استفاده از فسفر و کلسیم و احتیاجات آن ها در حیوانات مزرعه ای
آقای دورینهاام.اس.اس. ویتی؛ آقای ارمیاس کبریب؛ دکتر فرخ کفیل زاده؛ آقای رضا ناصری هرسینی؛ آقای امیرحسین دزفولیان
100,000 90,000
آشنایی با دانش بومی دامداران کوچ رو ایل کلهر: استان کرمانشاه، شهرستان گیلان غرب
دکتر عبدالحمید پاپ زن؛ خانم نشمیل افشارزاده
80,000 72,000
اصول آبیاری عمومی
دکتر علی بافکار؛ دکتر هوشنگ قمرنیا؛ دکتر عبدالله طاهری تیزرو
154,000 138,600
اصول تجزیه خوراک دام و طیور
محمدابراهیم نوریان سرور؛ دکتر محمدمهدی معینی؛ دکتر امین بحیرایی
56,000 50,400
اصول رده بندی حشرات
دکتر علی نقی میرمؤیدی
600,000 540,000
اصول طراحی ساختمان های پرورش دام
دکتر فردین هژبری؛ آقای شهاب پاینده
120,000 108,000
آمار و احتمال در علوم کشاورزی
دکتر روح اله عبدالشاهی؛ دکتر دانیال کهریزی؛ آقای رضا محمدی
120,000 108,000
بی خاکورزی و چالش های پیش رو
کیومرث صیادیان؛ علی بهشتی آل آقا
50,000
برنامه ریزی ترویجی
دکتر علی اصغر میرک زاده؛ دکتر علی اسدی؛ دکتر مرتضی اکبری
180,000 162,000
به نژادی گیاهی در شرایط آزمایشگاهی
دکتر دانیال کهریزی؛ دکتر علی آرمینیان؛ دکتر اسد معصومی اصل
50,000
توان تولیدی در گیاهان زراعی
آقای جی.دی. وستون؛ آقای ام.سی.ای.وان دم میراز؛ آقای سی.کی. لیچ؛ آقای پردیس برومندان؛ آقای جواد معتمدی
54,000
جایگاه دانش بومی در توسعه ی پایدار: نمونه باغبانی و جنگلداری در هورامان
دکتر محمدرضا(فریبرز) همزه ای؛ محمد باقرنسب
210,000 189,000
حشره شناسی کشاورزی، آفات و کنترل آنها
دکتر علی نقی میرمؤیدی
100,000 90,000
حفاظت آب و خاک
دکتر علی بافکار؛ دکتر حمیدرضا مجردی
170,000 153,000
دست آفریده های بومی ایل کلهر
دکتر عبدالحمید پاپ زن؛ آقای مرتضی بیگی؛ دکتر نشمیل افشارزاده
190,000 171,000
دنبل های بیابانی
دکتر صمد جمالی
300,000 270,000
راهنمای انتخاب تلیسه
دکتر محمدرضا سنجابی؛ دکتر محمدمهدی معینی؛ آقای شهاب پاینده
18,000
راهنمای پرورش گوسفند
دکتر منوچهر سوری؛ آقای محمدابراهیم نوریان سرور
70,000
رفتارشناسی و رفاه گاو
کلایو فیلیپس؛ دکتر فرخ کفیل زاده؛ فریبا فریور
130,000 117,000
رفتارشناسی و رفاه گاو ها
آقای کلایو فیلیپس؛ دکتر فرخ کفیل زاده؛ دکتر فریبا فریور
180,000 162,000
روش های تجزیه آزمایشگاهی در علوم دامی
دکتر فرخ کفیل زاده؛ آقای شهاب پاینده
60,000 54,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه