تعداد عنوان ها: 48
از توسعه نیافتگی تا توسعه ی پایدار (جلد1)
دکتر محمدرضا(فریبرز) همزه ای؛ آقای محمدمهدی فاضل بیگی
100,000
از توسعه نیافتگی تا توسعه ی پایدار (جلد2)
دکتر محمدرضا(فریبرز) همزه ای؛ آقای محمدمهدی فاضل بیگی
110,000
استفاده از فری استال در پرورش گاو شیری
دکتر فرخ کفیل زاده؛ خانم فریبا فریور
50,000
استفاده از فسفر و کلسیم و احتیاجات آن ها در حیوانات مزرعه ای
آقای دورینهاام.اس.اس. ویتی؛ آقای ارمیاس کبریب؛ دکتر فرخ کفیل زاده؛ آقای رضا ناصری هرسینی؛ آقای امیرحسین دزفولیان
100,000
اصول آبیاری عمومی
دکتر علی بافکار؛ دکتر هوشنگ قمرنیا؛ دکتر عبدالله طاهری تیزرو
154,000
اصول تجزیه خوراک دام و طیور
محمدابراهیم نوریان سرور؛ دکتر محمدمهدی معینی؛ دکتر امین بحیرایی
100,000
اصول رده بندی حشرات
دکتر علی نقی میرمؤیدی
500,000
اصول طراحی ساختمان های پرورش دام
دکتر فردین هژبری؛ آقای شهاب پاینده
200,000
آمار و احتمال در علوم کشاورزی
دکتر روح اله عبدالشاهی؛ دکتر دانیال کهریزی؛ آقای رضا محمدی
200,000
بی خاکورزی و چالش های پیش رو
کیومرث صیادیان؛ علی بهشتی آل آقا
50,000
برنامه ریزی ترویجی
دکتر علی اصغر میرک زاده؛ دکتر علی اسدی؛ دکتر مرتضی اکبری
180,000
به نژادی گیاهی در شرایط آزمایشگاهی
دکتر دانیال کهریزی؛ دکتر علی آرمینیان؛ دکتر اسد معصومی اصل
100,000
توان تولیدی در گیاهان زراعی
آقای جی.دی. وستون؛ آقای ام.سی.ای.وان دم میراز؛ آقای سی.کی. لیچ؛ آقای پردیس برومندان؛ آقای جواد معتمدی
54,000
جایگاه دانش بومی در توسعه ی پایدار: نمونه باغبانی و جنگلداری در هورامان
دکتر محمدرضا(فریبرز) همزه ای؛ محمد باقرنسب
210,000
حشره شناسی کشاورزی، آفات و کنترل آنها
دکتر علی نقی میرمؤیدی
150,000
حفاظت آب و خاک
دکتر علی بافکار؛ دکتر حمیدرضا مجردی
170,000
دست آفریده های بومی ایل کلهر
دکتر عبدالحمید پاپ زن؛ آقای مرتضی بیگی؛ دکتر نشمیل افشارزاده
190,000
دنبل های بیابانی
دکتر صمد جمالی
300,000
راهنمای انتخاب تلیسه
دکتر محمدرضا سنجابی؛ دکتر محمدمهدی معینی؛ آقای شهاب پاینده
18,000
راهنمای پرورش گوسفند
دکتر منوچهر سوری؛ آقای محمدابراهیم نوریان سرور
100,000
راهنمای رنگی بیماری های سبزی
استیون ت. کویکه؛ پیتر گلادرز؛ آلبرت ا. پاولوس؛ دکتر صمد جمالی؛ دکتر هادی خاطری
16,500,000
رفتارشناسی و رفاه گاو
کلایو فیلیپس؛ دکتر فرخ کفیل زاده؛ فریبا فریور
130,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه