تازه های نشر
تعداد عنوان ها: 54
آیا زمان آغاز شد؟ آیا زمان پایان می یابد؟
پل هاوارد فرامپتون؛ هوتن امانی
125,000
ابن فارض و عشق الهی
محمدمصطفی حلمی؛ دکتر تورج زینی وند؛ دکتر روژین نادری
3,000,000 2,100,000
ادبیات تطبیقی: چالش ها و افق های فرارو
دکتر عبده عبود؛ دکتر تورج زینی وند؛ محسن امیری؛ منا سرخه
1,800,000 1,260,000
ارتباطات علمی: تغییر چشم انداز
پالی یو.کی. دی سیلوا؛ کانداس کی. وانس؛ دکتر صالح رحیمی
370,000
اصول آبیاری عمومی
دکتر علی بافکار؛ دکتر هوشنگ قمرنیا؛ دکتر عبدالله طاهری تیزرو
154,000
اصول اقتصاد کشاورزی
آمارجیت سینگ؛ آ.ان سادهو؛ جاسبر سینگ؛ دکتر مجتبی الماسی
300,000
الکترونیک نوری
دکتر صبا خسروی
740,000
آماده سازی ورزشکاران جوان
تئودور ا بومپا؛ مایکل کاررا؛ دکتر وحید تأدیبی؛ علیرضا پاآهو
520,000
امثال مولد: پژوهشی در امثال عربی و مقایسه با امثال فارسی
دکتر وحید سبزیان پور؛ خانم هدیه جهانی
250,000
آنالیز پینچ و انتگراسیون فرایند
دکتر ندا عظیمی؛ دکتر مسعود رحیمی
3,410,000 2,728,000
بازاریابی رسانه های اجتماعی (مفاهیم و کاربردهای نوین)
خانم گیتا هگد؛ آقای جی. شینش؛ دکتر محسن اعظمی؛ خانم معصومه آینه؛ دکتر مهدی حسین پور
640,000
تجهیزات کنترل سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع
دکتر میثم سعیدی؛ دکتر رضا سپاهی سامیان
240,000
تحلیل خطر روانگرایی لرزه ای خاک
یو هوانگ؛ میائو یو؛ دکتر حسن شرفی؛ علیرضا لجمیری
1,140,000
تغذیه عملکردی: کاربرد علم زمان بندی تغذیه
کریستا آستین؛ باب سی بوهر؛ دکتر محمد عزیزی؛ دکتر وریا طهماسبی؛ علیرضا پاآهو؛ صابر بیگی
1,200,000
تنظیم متابولیسم (بادیدگاه انسانی)
کیت ان. فراین؛ دکتر ثریا سجادی مجد؛ دکتر فرزاد مختاری؛ دکتر مهسان بنی جمالی
970,000
جایگاه دانش بومی در توسعه ی پایدار: نمونه باغبانی و جنگلداری در هورامان
دکتر محمدرضا(فریبرز) همزه ای؛ محمد باقرنسب
210,000
حفاظت آب و خاک
دکتر علی بافکار؛ دکتر حمیدرضا مجردی
170,000
حقایق مغز: الفبای مغز و سیستم عصبی
انجمن اعصاب ؛ دکتر مهناز قوسی؛ دکتر نامدار یوسف وند
690,000
حکمت ها و حکایت های بزرگمهر حکیم در ادب فارسی
دکتر وحید سبزیان پور؛ خانم فرزانه فتاحیان
120,000
درآمدی بر معماری بومی هورامان
دکتر هادی عبادی؛ آقای عزیز مصطفایی؛ آقای پوریا خالدی
980,000
درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای مشکلات میان فردی: کاربرد توجه آگاهی، پذیرش و آگاهی از طرح واره برای رفتارهای میان فردی (همراه با شیوه نامه درمان گروهی)
دکتر متیو مک کی؛ آقای آویگیل لیوف؛ آقای میشل اسکین؛ دکتر محمود روغنچی؛ دکتر رضوان السادات جزایری؛ دکتر عذرا اعتمادی؛ دکتر مریم فاتحی زاده؛ دکتر خدامراد مؤمنی؛ دکتر محسن حجت خواه
420,000
دست آفریده های بومی ایل کلهر
دکتر عبدالحمید پاپ زن؛ آقای مرتضی بیگی؛ دکتر نشمیل افشارزاده
190,000
دنبل های بیابانی
دکتر صمد جمالی
300,000
راهنمای رنگی بیماری های سبزی
استیون ت. کویکه؛ پیتر گلادرز؛ آلبرت ا. پاولوس؛ دکتر صمد جمالی؛ دکتر هادی خاطری
16,500,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه